Råd & Rön

Här lägger jag in intressanta och/eller lärorika texter om de olika diagnoserna. 

#Diabetes

Lingon gör susen!

Vid diabetes typ 2 har kroppen blivit okänslig för hormonet insulin som ska transportera sockret (glukosen) från blodbanan in i kroppens celler. Man kallar detta för insulinmotstånd. Läkemedlet Metformin, som är det vanligaste läkemedlet vid diabetes typ 2, verkar bland annat genom att reglera de insulinberoende transportmolekylerna GLUT4 i musklerna, vilket leder till att mer socker (glukos) kan tas upp från blodbanan.

Kanadensiska forskare har visat att vissa antioxidanter i lingon, som quercetin eller quercetin-innehållande ämnen, bryter insulinmotståndet precis som Metformin gör. Det intressanta i studien från Kanada är att effekten var bättre än med läkemedlet Metformin.

Dessutom har forskare vid Lunds universitet upptäckt att möss som åt mycket fett inte gick upp i vikt samt uppvisade fina kolesterol-, insulin- och blodsockervärden om de samtidigt utfordrades med lingon. Fettvärdena i levern var också bättre än hos kontrollgruppen. Även andra bär testades, men inga hade sådana goda hälsoeffekter som just lingon.

Studierna är relativt små och större studier på framförallt människor behövs göras vilket verkar vara på gång då forskarna ser lingon, som innehåller quercetin, som ett mycket intressant bär.

Källa: RÅ Kraft

Annonser